Τελευταία Νέα

- Πόρτα τζακιού

- Σερπαντίνα Τζακιού

- Εκτός των πινάκων με Αντιστάθμιση, τώρα πια κατασκευάζουμε και πίνακες με PLC για πολύπλοκες εγκαταστάσεις και αλληλουχία λεβήτων.

- Εκτός των ηλεκτροβανών 3/4'', 1'', 1 1/4'', τώρα πιά παρέχουμε και 1/2'' με ένα ρακόρ.