Τελευταία Νέα

- Πόρτα τζακιού

- Σερπατίνα Τζακιού

- Εκτός των πινάκων με Αντιστάθμιση, τώρα πια κατασκευάζουμε και πίνακες με PLC για πολύπλοκες εγκαταστάσεις και αλληλουχία λεβήτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων σε όλο το δοχείο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Από 3/4'' έως 2'' Εισαγωγές - Εξαγωγές

4.5 και 9 λίτρα χωρητικότητα

Μόνωση 20mm. Φελιζόλ (Διογκομένη πολυστερίνη)

Δερμάτινο jacket