Τελευταία Νέα

- Πόρτα τζακιού

- Σερπατίνα Τζακιού

- Εκτός των πινάκων με Αντιστάθμιση, τώρα πια κατασκευάζουμε και πίνακες με PLC για πολύπλοκες εγκαταστάσεις και αλληλουχία λεβήτων.

- Εκτός των ηλεκτροβανών 3/4'', 1'', 1 1/4'', τώρα πιά παρέχουμε και 1/2'' με ένα ρακόρ.

 

 

 

 

 

Μαγνητικό φίλτρο για να παγιδεύει μεταλλικά σωματίδια και να προστατεύει την μονάδα

Ανώδιο για ανοδική προστασία των σωληνώσεων

 

Εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων σε όλο το δοχείο.

Στηρίγματα τοίχου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1'' ή 1 1/4''Εισαγωγές - Εξαγωγές

3/4'' Υποδοχή ανoδίου

1/2'' Υποδοχή θερμομ.-μαγνήτη

5mm πάχος τοιχόματος

4.5 λίτρα χωρητικότητα

Μόνωση 20mm. Φελιζόλ (Διογκομένη πολυστερίνη)

Δερμάτινο jacket