Η διανομή της θερμοκρασίας στο χώρο καθ'ύψος, είναι φθίνουσα από δάπεδο προς οροφή. Αυτό, λόγω φυσικού νόμου εξασφαλίζει πάντα χαμηλότερη θερμοκρασία στο κεφάλι σε σχέση με τα πόδια. Ο όγκος του χώρου που βρίσκεται πάνω από το ανθρώπινο ύψος, υποθερμαίνεται περαιτέρω πάλι λόγω του ίδιου φυσικού νόμου. Αυτό αποτελεί μία ακόμα αιτία εξοικονόμησης ενέργειας (θερμαίνονται περίπου τα 2/3 του όγκου του χώρου).